ĐỊNH MỨC ONLINE

Phương thức đơn giản để tính chi phí xây dựng

Đăng nhập hoặc Đăng ký để trở thành thành viên

Tra cứu giá ca máyÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG    2103  2104      2.350.000 đồng/tháng
GIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (chưa bao gồm VAT)
Xăng RON 92 đ/lít Dầu diesel 0.05s đ/lít
Dầu mazut đ/kg Điện năng đ/kWh