ĐỊNH MỨC ONLINE

Phương thức đơn giản để tính chi phí xây dựng

Đăng nhập hoặc Đăng ký để trở thành thành viên

Chính sách cung cấp dịch vụ

CHÍNH SÁCH CUNG CẤP dịch vụ phiên bản 2.0 cập nhập ngày 1/8/2014
Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi chính sách này mà không cần phải báo trước nếu sự thay đổi đó không ảnh hưởng tới quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Chính sách áp dụng cho trang thông tin dinhmuconline.com áp dụng từ ngày 1/8/2014

DỊCH VỤ TRA CỨU:

  • Bao gồm tra cứu định mức, đơn giá, giá ca máy, bảng lương nhân công xây dựng
  • Áp dụng cho mọi đối tượng kể cả những người sử dụng không đăng ký thành viên (một số dịch vụ tra cứu yêu câu bạn phải là thành viên).
  • Miễn phí

DỊCH VỤ TÍNH DỰ TOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

  • Áp dụng cho người sử dụng là thành viên chính thức của trang thông tin. Bạn có thể đăng ký để trở thành thành viên của trang thông tin.
  • .Mọi tính năng tính dự toán đều hoàn toàn miễn phí.